ISACA :: Slovenski odsek :: Navigacija
ISACA :: Slovenia Chapter - O Odseku
Slovenski odsek ISACA
Slovenski odsek ISACA® (prej Information Systems Audit and Control Association®) je bil na pobudo članov sekcije za revidiranje informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) ustanovljen 30. aprila 1995. kot 137. odsek te mednarodne organizacije. Vabimo vas, da si ogledate podrobno statistiko o članstvu in se nam pridružite!
Korenine neprofitnega združenja ISACA sicer segajo v 1967, ustanovljeno pa je bilo leta 1969. Do danes ima prek 140.000 članov iz 180 držav, organiziranih v 216 odsekih v 91 državah po vsem svetu. Več o organizaciji in njenih dejavnostih vam je na voljo na strani www.isaca.org/overview.
Poslanstvo
Neprofitno, neodvisno člansko združenje ISACA je vodilni globalni ponudnik znanja, certifikacij, skupnosti, zagovorništva in izobraževanja o zagotavljanju, nadzoru in varnosti informacijskih sistemov, vodenju IT v podjetjih, ter z IT povezanih tveganjih in skladnostjo. ISACA pomaga svojim članom in njihovim delodajalcem zagotoviti zaupanje v informacijske sisteme in korist od njih.

Pravila delovanja
Organizacijo in delovanje odseka ureja statut, ki ga sprejme skupščina. Ta tudi voli Upravni odbor, ki vodi delo odseka.
Upravni odbor je za preglednejše poslovanje sprejel politiko zasebnosti, komunikacijski načrt za 2014 in pravilnik o sponzoriranju.


Arhiv odsekovih Mesečnikov
in Obvestil

V letu 2015
V letu 2014

V letu 2013
V letu 2012


Postanite naš član!

Oglejte si prednosti in ugodnosti članstva ISACA in se nam pridružite!

ISACA nudi posebne vrste članstva in ugodnosti za študente, akademske zagovornike in upokojene strokovnjake.

Sodelujte pri delu Slovenskega odseka ISACA®!

Nagrada Slovenskemu odseku ISACA

V 20 letih delovanja odseka se je nabralo kar nekaj podatkov, ki bi jih radi sistematično uredili. Pri ustanovitvi odseka so sodelovali Kosta Bizjak, Alenka Ferjančič, Jože Gričar, Silva Jamnik, Boža Javornik, Marta Juvan, Franci Mugerle, Branka Sedej, Boris Težak, Mladen Terčelj, Maksimiljan Vreča in Erik Žunič. Zbrali, uredili in objavili pa bi radi tudi druge manjkajoče "zgodovinske" podatke: število članov v posameznih letih, število pridobljenih nazivov, člane upravnih odborov v različnih obdobjih in sklicih ...

Na primer, Nada Čotar nam je poslala seznam udeležencev 1. CISA pripravljalnega seminarja v organizaciji Slovenskega odseka: "Seminar smo imeli na Litostrojski v Ljubljani (sedež Hermes softlab – takrat), zadnji dan, v petek, je tako zasnežilo, da so bile na avtocesti totalne zapore in sem prišla v Ljubljano šele ob zaključku, pozdravila kolege in se vrnila domov." Pa še obvestilo, kdo je 1997. opravil izpit. Po naših podatkih imata od naših obstoječih članov najstarejši potrdili o pridobitvi naziva CISA Boža Javornik in Boris Težak, in sicer 1. 9. 1996.

Vse sedanje in bivše člane vabimo, da pobrskajo po spominu in svojih arhivih, nam pomagajo s podatki ali napotili ter nam pošljejo morebitna poročila in gradiva!


Sodelovanje v ISACA

Člani vodstva odseka redno sodelujejo na konferencah vodij ISACA®, ki so običajno organizirane 2-krat na leto in so namenjene seznanjanju vodij z novostmi v ISACA ter izmenjavi dobrih praks pri vodenju odsekov. Na zadnji v Barceloni je sodeloval Marko Jagodic, tajnik, ki je kolegom predstavil aktivnosti odseka za ohranjanje in pridobitev članov.


Sodelovanje z univerzami in strokovnimi organizacijami

Da bi bili ISACA, odsek in naša dejavnost kar najbolj prepoznavni, se trudimo navezati stike in se v okviru odsekovih možnosti dogovoriti o sodelovanju s podobnimi strokovnimi neprofitnimi združenji, zaradi prepoznavnosti med mladimi, potencialnimi novimi člani pa tudi s fakultetami.

FakultetiDogovora o sodelovanju smo sklenili s Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI) in Ekonomsko fakulteto (EF) Univerze v Ljubljani. Po dogovoru bomo s z obema iskali priložnosti za izmenjavo znanja in strokovnjakov, vsak bo na svoji spletni strani objavil logotip in povezavo do partnerjevih spletnih strani, podpirali bomo članstvo akademskih zagovornikov v ISACA in si prizadevali za pridobitev članov študentov.

Dogovor o sodelovanju smo sklenili tudi s Slovenskim odsekom CSA. ISACA je pridruženi ustanovni član CSA. S Slovenskim odsekom CSA bomo sodelovalipredvsem pri organizaciji strokovnih in izobraževalnih dogodkov, pri oblikovanju strokovnih gradiv, mnenj in nagovarjanju javnosti, vzajemno bomo objavili logotip in povezavo do partnerjevih spletnih strani. Po vsebini enak sporazum in z enakim namenom smo sklenili tudi s centrom SI-CERT, nacionalnim odzivnim centrom za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij.


Mednarodno sodelovanje

Smo del pobude za sodelovanje odsekov pri raziskovalnih in drugih projektih. Vabimo vas, da nam sporočite morebitne predloge, pobude in teme za tovrstno sodelovanje ter svojo pripravljenost ali pripravljenost in pogoje za vključitev člana tujega odseka ISACA v svojo ekipo.

Potrudili se bomo najti primerne kandidate v drugih odsekih ISACA®! Članom zaposlenim na fakultetah smo že posredovali pobudo z Lvovske fakultete (Ukrajina) za sodelovanje pri projektih s področja varovanja informacij.


Naši člani pa tudi sami poiščejo priložnosti za mednarodno sodelovanje.

Iskanje priložnosti za mednarodno sodelovanje


Na vrh ...


Strateške usmeritve odseka

Naloga odseka je izvrševati poslanstvo ISACA v Sloveniji, kar počnemo tudi s promocijo etičnih in strokovnih standardov, dobrih praks in drugih mednarodno priznanih okvirov in rešitev v zvezi z revizijo, delovanjem kontrol in varnostjo informacijskih sistemov (COBIT®, ValIT™, RiskIT, ITAF™, BMIS™ ...), ter s posredovanjem znanja in veščin za zagotavljanje visoke ravni povezanih storitev.

Aktivnosti Slovenskega odseka so usmerjene v povečanje koristi članom odseka, kakor tudi k povečevanju priznavanja in preglednosti dela revizorjev IS, zviševanju ravni storitev in oblikovanju stvarnih pričakovanj naročnikov. Aktivnosti odseka vključujejo:

 1. promocija strokovnih nazivov ISACA CISA, CISM, CGEIT in CRISC;
 2. izobraževanje članov in ne-članov ISACA,
 3. ohranjanje članstva odseka,
 4. pridobivanje novih članov,
 5. zagotavljanje kakovosti storitev članov odseka,
 6. sodelovanje odseka s fakultetami,
 7. sodelovanje odseka z drugimi odseki,
 8. aktivnosti odseka za razvoj revizijske stroke.

Kot merila za oceno uspešnosti dela odseka postavljamo povečanje števila njegovih članov, število udeležencev na izpitih CISA, CISM, CGEIT in CRISC, povečanje števila udeležencev na odsekovih mesečnih sestankih, število izvedenih predavanj in objavljenih prispevkov članov v revijah in časopisih, zadovoljstvo članov odseka ter število projektov na področju sodelovanja odseka s fakultetami, drugimi odseki in strokovnimi združenji.

Še naprej pa je za delovanje Slovenskega odseka ISACA pomembno uspešno sodelovanje s Sekcijo za revidiranje informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo in samim inštitutom, s katerim odsek organizira dober del svojih aktivnosti.

Na vrh ...

Opravljeno delo in dosežki

V letu 2014 je odsek deloval zelo uspešno, saj smo za delovanje prejeli kar 3 nagrade ISACA: za komunikacijsko odličnost, za zadržanje članov in častno omembo med najboljšimi odseki. Organizirali smo že 22. mednarodno konferenco o revidiranju in upravljanju informacijskih sistemov, 9 mesečnih izobraževanj ter pripravljalna seminarja za izpita CISM in CRISC, izdali 8 Mesečnikov in 26 Obvestil, ohranjali smo ažurnost nagrajenih spletnih strani, krepili sta se naši LinkedIn skupina in Facebook stran ... Med pomembne dosežke štejemo tudi prevod 3. Izdaje ITAF™ z novimi smernicami, ki veljajo od 1. septembra 2014.

Delo je podrobno predstavljeno v letnem poročilu za 2014 (ogledate si lahko tudi letno poročilo za 2013, poročilo za 2012 s popisom objav naših članov in poročilo za 2011), s poročilom o komuniciranju v 2014 in finančnim načrtom za 2015, ki ga je potrdila skupščina odseka.

Vabimo vas, da se nam pridružite s predlogi, predvsem pa pri izvedbi zastavljenih nalog!

Na vrh ...


Nagrade

ISACA vsako leto podeljuje 3 vrste nagrad; da bi bila podelitev pravičnejša, nagrajujejo posebej majhne (do 100 članov), srednje (101-299, velike (300-800) in zelo velike odseke (nad 800 članov):

 • nagrade K. Wayne Snipes za najboljše odseke, za aktivno podporo lokalnemu članstvu, in sicer najboljšim odsekom v regijah in v svetovnem merilu,
 • nagrade za rast in zadržanje članov,
 • nagrade za komuniciranje (od 2013 združuje prejšnji za spletno stran in glasilo).

Slovenski odsek ISACA je za uspešno delo  21 letih delovanja prejel kar 28 nagrad ISACA, in sicer:

13 nagrad K.Wayne Snipes:
  za najboljši majhen odsek v svetovnem merilu za 2001 in 2000;
  za najboljši srednji odsek v regiji Evropa/Afrika za 2008, 2006, 2004 in 2002, ter častni omembi za 2014 in za 2015;
  regijsko nagrado K.Wayne Snipes za majhne odseke za 2005, 2001, 2000, 1999 in 1998;
Nagrado za zadržanje članov (93%) med srednjimi odseki za 2014 in častno omembo (90%) za 2015;
12 nagrad za komuniciranje:
  nagrado za komunikacijsko odličnost med srednjimi odseki za 2014, pohvalo za komuniciranje za 2013,
  za spletno stran pa zlato nagrado za 2011, srebrno nagrado za 2002, bronasto nagrado 6× od 2005 do 2010, za 2003 in 2001;
President's Cup Award 1999 za največ udeležencev iz odseka na ISACA konferencah.

Nagrade so nam spodbuda za še uspešnejše delo, nečlanom pa povabilo, da se nam pridružite!

Na vrh ...


Priznanja članom odseka

PriznanjeOb odsekovi 20. obletnici smo naši ustanovni članici, Boži Javornik, za ves dosedanji trud podelili priznanje za prispevek k promociji ISACA® in odseka ter razvoju stroke. Boža je sodelovala pri vodenju odseka, organizaciji izobraževanj in konferenc ... "Morda se tuji predavatelji po obisku Slovenije niso spominjali imena države, v kateri so gostovali, z gotovostjo pa so se spominjali Bože."

 

Franci Tajnik je za prostovoljni prispevek prejel posebno pohvalo ISACA (Certificate of Appreciation). Pripravil je predstavitev Chapter 2 IT Governance, ki je bila vključena v gradivo, po katerem predavatelji v odsekih ISACA izobražujejo udeležence pripravljalnih seminarjev za pridobitev naziva CISA.


Čestitamo!


Na vrh ...

Facebook Linkedin Twitter si-cert


© Slovenski odsek ISACA 2024. Vse pravice pridržane!  |  Zadnja sprememba: 29. 7. 2016

To spletno mesto ne uporablja piškotkov!  |  Politika zasebnosti  |  Sporočite nam svoje mnenje.

Nekatere strani in obrazci za delovanje uporabljajo JavaScript.