ISACA :: Slovenski odsek :: Navigacija


Člani Slovenskega odseka ISACA

Upravni odbor Slovenskega odseka ISACA

predstavitev članov
z mandatom do marca 2017

Predsednik:
Peter Grasselli
CISA

Podpredsednik, skrbnik za marketing in izobraževanje:
Miha Ozimek
CISA, CISM

Tajnica:
Anja Pirc
CISA

Blagajnik:
Vinko Letnar
CISA, CGEIT

Skrbnik za komuniciranje:
Damir Savanović
CISA, CISM

Skrbnica za certificiranje:
Boža Javornik
CISA, CISM

Bivši predsednik, skrbnik za odnose z institucijami:
Renato Burazer
CISA, CISM, CGEIT, CRISC

Andrej Orel, član
Peter Škarja, član


Postanite naš član!

Oglejte si prednosti in ugodnosti članstva ISACA in se nam pridružite!

ISACA nudi posebne vrste članstva in ugodnosti za študente, akademske zagovornike in upokojene strokovnjake.
Člani in nazivi

Število odsekovih članovČlani ISACA® s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka; trenutno nas je 149; letos smo pridobili 8 novih in zadržali 91,7% članov (2015 15 novih, zadržali 90%, v 2014 12, 93%, za obe leti smo prejeli nagradi ISACA). 30 članov ima Platinasto (15 in več let), 41 Zlato (10 do 14 let), 40 Srebrno (5 do 9 let) in 19 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva.

125 članov (84% vseh) ima pravico uporabljati 169 nazivov, od tega 2 vse 4, 6 po 3 in 26 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 5 nazivov CISA (v 2015 4 novi: 3 CISA, 1 CISM; v 2014 13 novih : 9 CISA, 3 CISM, 1 CRISC), skupaj imamo 112 CISA (75,2% vseh članov), 35 CISM, 15 CGEIT, 7 CRISC. Od članov ISACA jih ima 66 tudi naziv PRIS.

Delež članov po regijahMed člani sta 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent, imamo 29 članic (20%). Najstarejši član je rojen 1948, najmlajši članici 1987, 10 članov (7,3%) je mlajših od 35 let. Povprečni član je (po nepopolnih podatkih, n=137) rojen 1967. 132 članov ima najmanj univerzitetno izobrazbo (9 doktorski, 48 magistrski naziv), 115 jih ima več kot 14 let delovnih izkušenj. Največ, 34% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 18% v finančnih storitvah in bančništvu. Sestava članstva po regijah je prikazana na sosednji sliki, imamo tudi člana iz Črne gore.

Člani isaca.si


Pravica uporabe strokovnih nazivov

Pravico uporabe ISACA strokovnega naziva imajo vsi, ki so opravili izpit, na osnovi ustreznih izkušenj pridobili naziv, so plačali članarino in pristojbine ISACA, izpolnjujejo zahteve politike ISACA (Continuing Professional Education Policy – CPE) glede rednega izobraževanja in ravnajo skladno z ISACA kodeksom poklicne etike.

CPE od imetnika naziva zahteva pridobitev najmanj 20 CPE točk na leto in najmanj 120 točk v treh letih (več ...) za katera velja naziv . Neizpolnjevanje CPE ali drugih zahtev ima za posledico odvzem naziva.

Na tej strani objavljamo samo tiste člane, ki se s tem strinjajo, in nazive, za katere izpolnjujejo pogoje. Zato vas vabimo, da nam pošljete izpolnjeno in podpisano izjavo o soglasju.

Člani Slovenskega odseka ISACA, ki so dovolili objavo
Andolšek, Irena CISA CISM     Platinasto
Anžič, Marko CISA       Srebrno
Berkopec, Janez CISA       Zlato
Bravc, Jernej CISA       Srebrno
Brelih, Vesna CISA       Bronasto
Brglez, Radoslav   CISM     Zlato
Bučar, Matej CISA       Bronasto
Burazer, Renato CISA CISM CGEIT CRISC Platinasto
Čotar, Nada CISA   CGEIT   Platinasto
Delak, Boštjan CISA       Zlato
Detič, Matej CISA       Bronasto
Dolinar, Darko CISA       Zlato
Ferlič, Robert CISA       Zlato
Golob, Pavel CISA       Platinasto
Grasselli, Peter CISA       Platinasto
Grum, Miran CISA       Platinasto
Hervatič, Boris CISA CISM     Zlato
Hiti Šketa, Mojca CISA       Zlato
Hribovšek, Borut CISA CISM     Srebrno
Jagodic, Marko CISA     CRISC Srebrno
Javornik, Božislava CISA CISM     Platinasto
Javornik, Miroslav CISA CISM     Platinasto
Jekl, Matjaž CISA       Platinasto
Jeras, Iztok CISA       Platinasto
Jereb, Borut CISA CISM CGEIT   Platinasto
Jereb, Tina         Bronasto
Kamenšek, Marko CISA CISM     Platinasto
Karnet, Igor CISA CISM CGEIT CRISC Platinasto
Kavšček, Andreja CISA       Srebrno
Keber, Franci CISA       Platinasto
Kerec Osrajnik, Romana CISA       Zlato
Kežmah, Boštjan CISA       Zlato
Kleva, Igor CISA       Srebrno
Kodela, Franc CISA       Srebrno
Komšo, Andja CISA       Srebrno
Kosmačin, Tadej CISA       Zlato
Kržič, Jožica CISA       Zlato
Lamut Skok, Matej CISA       Platinasto
Letnar, Vinko CISA   CGEIT   Platinasto
Malačič, Robert CISA       Srebrno
Mencin, Dušan CISA       Zlato
Mitrović, Alen CISA       Zlato
Moškon, Stanislav CISA CISM     Zlato
Mršek, Andrej CISA       Platinasto
Mulec, Francelj CISA       Srebrno
Mutec, Matevž CISA       Bronasto
Osterman, Milan CISA       Zlato
Ozimek, Miha CISA CISM     Srebrno
Pirc, Anja CISA       Bronasto
Potočnik, Marjan CISA CISM     Platinasto
Potočnik, Tomaž CISA CISM     Zlato
Pranjić, Jure CISA       Zlato
Prijatelj, Matjaž CISA CISM     Platinasto
Radi, Borut CISA CISM     D
Recer, Janko         D
Ribnikar, Nevenka CISA       Zlato
Rupnik, Rok         Bronasto
Savanović, Damir CISA CISM     Zlato
Simončič, Primož CISA       Bronasto
Stajič, Andrej CISA   CGEIT   Zlato
Suhač, Matevž CISA       Zlato
Šavnik, Janko CISA CISM     Srebrno
Škarja, Peter         D
Šketa, Rok     CGEIT   Srebrno
Štefe, Uroš   CISM     Bronasto
Štrakl, Marjan   CISM     D
Šušnjar, Goran         Platinasto
Terčelj, Mladen   CISM     Srebrno
Tomašević, Denis   CISM     Srebrno
Tomić, Zoran CISA       Srebrno
Tomšič Zupan, Lucija   CISM     D
Ulaga, Zdenka CISA       Bronasto
Uratnik, Janez CISA CISM CGEIT   Platinasto
Vardjan, Boris CISA       Srebrno
Vodopivec, Tadej CISA       Zlato
Vozlič, Andrej CISA       Platinasto
Vremec, Luka CISA       Platinasto
Zalar Oblak, Mateja CISA       D
Zimšek, Andrej CISA   CGEIT   Zlato
Žabkar, Nataša CISA       Platinasto
Žagar Seničar, Nada CISA       Platinasto
Žnidar, Borut CISA CISM     Zlato

© 2016, Slovenski odsek ISACA®. Lastnik tega seznama je edino in izključno Slovenski odsek ISACA.
Uporaba seznama je strogo omejena na osebno in informativno uporabo. Vsaka komercialna uporaba je prepovedana. Seznam ali katerikoli njegov del ne sme biti reproduciran, v kakršni koli obliki ali na katerem koli sredstvu, brez izrecnega pisnega dovoljenja Slovenskega odseka ISACA.
Odsek ni odgovoren za napake ali opustitve v seznamu. Te morajo biti odseku sporočene takoj, ko je to mogoče, da jih takoj popravi.
© Slovenski odsek ISACA 2022. Vse pravice pridržane!  |  Zadnja sprememba: 29. 7. 2016

To spletno mesto ne uporablja piškotkov!  |  Politika zasebnosti  |  Sporočite nam svoje mnenje.

Nekatere strani in obrazci za delovanje uporabljajo JavaScript.